We hebben 301 actuele waterstanden gevonden voor 'Kroatië'

KROATIë

Station WaterlichaamWaterpeilDebietKaart
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 66 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 331 cm
Akumulacija Borovik Vuka 591 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 581 cm
Aljmas Donau (Dunav) 359 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 359 cm
Bačica Akumulacija Bačica 418 cm
Badljevina Bijela 35 cm
Batina Donau (Dunav) 307 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 307 cm
Belisce Donau (Drava) 308 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 309 cm
Berberov Buk Zrmanja 83 cm 30.38 m³/s
Bilaj Lika 166 cm
Bjelovar Bjelovarska 31 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 98 cm 9.58 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 197 cm
Božjakovina Zelina 47 cm
Bračak Krapina 61 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3973 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 8378 cm
Bregana Remont Bregana 35 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9507 cm
Bročice Retencija Trstik 281 cm
Brodarci Kupa 143 cm
Brod Na Kupi Kupica 139 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 142 cm
Brzet Novljanska Ričina 74 cm
čačinci Potok Vojlovica 94 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica 32 cm
čaglin Londža 25 cm
čazma česma 27 cm
Cerna Biđ 203 cm
Cernik šumetlica 14 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 29 cm
česma Ušće česma 282 cm
čikotina Lađa Cetina 117 cm 10.56 m³/s
čovići Gacka 118 cm
Crnac Save (сава, Sava) 642 cm
Crnac Sava 654 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 653 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 373 cm
Cs Rožec Retencija žutica 119 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 335 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 185 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 130 cm
đale Cetina 982 cm
Dalj Donau (Dunav) 508 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 510 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Save (сава, Sava) 665 cm
Davor Sava 665 cm
đelekovec Segovina 60 cm
Dobretin Una 95 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 51 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 87 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 57 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 218 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 224 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 223 cm
Dragotin Breznica 55 cm
Drastin Rječina 156 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) 50 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -24 cm 716 m³/s
Dubrava štefanovec 15 cm
Dubravica Pazinski Potok 93 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 635 cm
đurmanec Krapinica 16 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 68 cm 5.47 m³/s
Eminovci Kaptolka 9 cm
Farkašić Kupa 659 cm
Frkljevci Orljava 62 cm
Garešnica Ilova 34 cm
Glina Glina 221 cm
Goričan Mura 164 cm
Gornja šumetlica Sivornica 27 cm
Gospić Novčica 160 cm
Grab 1 Grab 66 cm 4.69 m³/s
Grabarje Glogovica 37 cm
Gračac 2 Otuča 31 cm
Gradac Vrbova 38 cm
Grobnik Posert 121 cm
Gruda Uzv. Konavočica 34 cm 0.28 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 70 cm
Gunja Sava 626 cm
Gunja Save (сава, Sava) 628 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 627 cm
Gusce Sava 775 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 775 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 779 cm
Gvozd Trepča 36 cm
Han Cetina 132 cm 92.1 m³/s
Hrvatska Dubica Una 50 cm
Hrvatska Kostajnica Una 172 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 162 cm
Hrvatsko Kupa 133 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 98 cm
Hum Na Sutli Sutla 20 cm
Ilok Donau (Dunav) 325 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 363 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 338 cm
Ilova Ilova 147 cm
Istarske Toplice Mirna 141 cm
Izvor žrnovnica 112 cm 2.17 m³/s
Izvor Gacke Gacka 97 cm
Izvor Kupice Kupica 111 cm
Izvor Rječine Rječina 64 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 307 cm
Janja Lipa Pakra 73 cm
Jasenovac Sava 677 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 677 cm
Jelengrad Vučica 177 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 268 cm
Juzbašići Mrežnica 94 cm
Kamanje Kupa 214 cm
Kamenmost Vrljika 42 cm
Kamenolom Bijela 21 cm
Karlovac Korana 328 cm
Karlovac Kupa 286 cm
Klana Ričina Klanska 9 cm
Knin Krka 194 cm 22.18 m³/s
Komolac Ombla 37 cm 38.91 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 46 cm
Koretići Bregana 33 cm
Koritna Glogovnica 71 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 107 cm
Krkanec Plitvica 59 cm
Krupa Krupa 90 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 288 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa 5 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 99 cm
Kupari Kupa 131 cm
Kupljenovo Krapina 105 cm
Kusonje Pakra 8 cm
Kutina Kutinica 21 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 27 cm
Laboratorij žrnovnica 95 cm 2.42 m³/s
Ladešić Draga Kupa 169 cm
Lazina Brana Kupčina 26 cm
Lepoglava Bednja 38 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 158 cm
Lipovac Bosut 127 cm
Ljubanj Spačva 212 cm
Ljubljanija Umaški Potok 26 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 144 cm
Lonjica Most Lonja 60 cm
Ludbreg Bednja 7 cm
Luke Gornja Dobra 119 cm
Luketići Korana 78 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 692 cm
Majdan Jadro 69 cm
Martinovo Selo Rječina 45 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 164 cm
Maslenjača Ilova 35 cm
Medsave Save (сава, Sava) -26 cm
Metković Neretva 135 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 46 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9030 cm
Mokro Polje Zrmanja 84 cm 10.16 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 196 cm
Most Budak (Avs) Lika 594 cm
Most Buzet Mirna 80 cm
Moste I Ljubljanica 193 cm
Most Raša Raša 4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 126 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 121 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 194 cm
Mutvica Raša 117 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9478 cm
Narta česma 225 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 7 cm
Nijemci Bosut 176 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 215 cm
Obrovac Zrmanja 95 cm
Odra Odra 728 cm
Opačac Vrljika 119 cm 12.11 m³/s
Opuzen Neretva 101 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 60 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 239 cm 65.97 m³/s
Osijek Donau (Drava) 158 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 161 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 114 cm
Pavića Most Cetina 85 cm 9.78 m³/s
Pavlovac česma 87 cm
Pengari Mirna 54 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1750 cm
Petnja Akumulacija Petnja 827 cm
Piljenice Pakra 56 cm
Plesmo Retencija Opeka 9108 cm
Pleternica Londža 51 cm
Plovanija Dragonja 42 cm
Podbadanj Dubračina 124 cm
Podsused Save (сава, Sava) 65 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 39 cm 0.97 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 101 cm
Ponte Porton Mirna 231 cm
Popovec Kašina 19 cm
Potpićan Raša 219 cm
Požega Orljava 29 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 61 cm
Rastoke Slunjčica 26 cm
Rečica 2 Kupa 351 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9461 cm
Resnik Londža 38 cm
Retencija Kupčina Kupčina 136 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 85 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 589 cm
Rušani županijski Kanal 129 cm
Samobor Gradna 27 cm
Selište (Avs) Lika 48390 cm
Selo Kupa Kupa 130 cm
Sepčići Karbuna 51 cm
Sifon Odra Odra 163 cm
Sifon Odra Ok Odra 152 cm
široka Rijeka Glina 67 cm
šišinec Kupa 635 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 80 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 489 cm
Slavonski Brod Donau 482 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 484 cm
Slavonski Kobas Sava 559 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 558 cm
Slavonski Samac Save 290 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) 290 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 2 cm
Sloboština Orljava 57 cm
Slunj Uzvodni Korana 60 cm
španjuša Tisovac 85 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiska Sava 552 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 552 cm
Staševica Matica Vrgorska 214 cm
Stative Donje Donja Dobra 204 cm
štivica Kanal Crnac 20 cm
štrbački Buk Una 137 cm
Strmac Kupčina 14 cm
Struga Banska Una 172 cm
Strug - Batinske Rog 99 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 112 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9101 cm
Stružec Kanal Obžev 143 cm
Stubičke Toplice Topličina 23 cm
Sunja Sunja 112 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -110 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -105 cm
Titov Trg Rječina 65 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 203 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 173 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 236 cm
Trilj žičara Cetina 182 cm 152.44 m³/s
Tuhovec Bednja 64 cm
Tunel čepić Boljunčica 53 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 112 cm
Tvornica Papira Rječina 187 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 341 cm
Ustava črnec črnec 213 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 293 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) 439 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 533 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 537 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 75 cm
Valići Rječina 22595 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 186 cm
Vaška županijski Kanal 112 cm
Velemerić Korana 79 cm
Velika Veličanka 20 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 39 cm
Veliko Vukovje Ilova 19 cm
Veljun Korana 131 cm
Veljun (Dhmz) Korana 133 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 42 cm
Vivoze Gacka 138 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 416 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 480 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 442 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 472 cm
Vranovina Glina 94 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 334 cm
Vuka Vuka 124 cm
Vukovar Donau (Dunav) 309 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 317 cm
Zabok Krapinica 31 cm
Zagreb Save (сава, Sava) 33 cm
Zagreb Vrapčak 45 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) 33 cm
žakalj Rječina 253 cm
Zamost čabranka 55 cm
Zamost2 čabranka 94 cm
Zapeć Kupa 169 cm
žegar Nizv. Zrmanja 107 cm
Zelenjak Sutla 122 cm
železnica Bednja 39 cm
Zlatar Bistrica Krapina 88 cm
županja Save (сава, Sava) 529 cm
Zvečevo Brzaja