We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Överstjuktan'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Skirknäs Utloppet Av överstjuktan 8.51 m³/s