We found 14 actual water levels for 'Sele'

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Boekenfoerde 2 Gieseler 103.9 cm
Overhagen Gieseler 87.5 cm

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Albanella Sele 22 cm
Auletta Sele 11 cm
Buccino Sele 7 cm
Castel S. Lorenzo Sele 36 cm
Contursi Sele 177 cm
F. Melandro S. Angelo Le Fratte Sele 11 cm
Persano Sele Sele 57 cm
Ponte Calore Sele 128 cm
Romagnano Sele -136 cm
Salvitelle Sele -14 cm
Sele Alla Foce Sele 90 cm

CANADA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Near Halbrite Moseley Creek 71.8 cm