We found 1 actual water levels for 'Височица (Visočica)'

SERBIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
изатовац (Izatovac) височица (Visočica) 83 cm