Wir haben 301 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 105 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 345 cm
Akumulacija Borovik Vuka 591 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 582 cm
Aljmas Donau (Dunav) 370 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 370 cm
Bačica Akumulacija Bačica 459 cm
Badljevina Bijela 66 cm
Batina Donau (Dunav) 307 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 307 cm
Belisce Donau (Drava) 288 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 286 cm
Berberov Buk Zrmanja 141 cm 101.62 m³/s
Bilaj Lika 182 cm
Bjelovar Bjelovarska 65 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 133 cm 21.84 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 179 cm
Božjakovina Zelina 106 cm
Bračak Krapina 98 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3988 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 8403 cm
Bregana Remont Bregana 37 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9513 cm
Bročice Retencija Trstik 320 cm
Brodarci Kupa 145 cm
Brod Na Kupi Kupica 129 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 123 cm
Brzet Novljanska Ričina 53 cm
čačinci Potok Vojlovica 128 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica 44 cm
čaglin Londža 24 cm
čazma česma 313 cm
Cerna Biđ 198 cm
Cernik šumetlica 19 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 14 cm
česma Ušće česma 300 cm
čikotina Lađa Cetina 121 cm 11.82 m³/s
čovići Gacka 124 cm
Crnac Save (сава, Sava) 590 cm
Crnac Sava 606 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 603 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 378 cm
Cs Rožec Retencija žutica 200 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 351 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 266 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 120 cm
đale Cetina 1099 cm
Dalj Donau (Dunav) 524 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 522 cm
Daruvar Toplica 25 cm
Davor Save (сава, Sava) 692 cm
Davor Sava 692 cm
đelekovec Segovina 70 cm
Dobretin Una 114 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 34 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 120 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 64 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 173 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 166 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 170 cm
Dragotin Breznica 53 cm
Drastin Rječina 137 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) 31 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -43 cm 656 m³/s
Dubrava štefanovec 16 cm
Dubravica Pazinski Potok 67 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 518 cm
đurmanec Krapinica 16 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 71 cm 6.42 m³/s
Eminovci Kaptolka 9 cm
Farkašić Kupa 578 cm
Frkljevci Orljava 90 cm
Garešnica Ilova 227 cm
Glina Glina 256 cm
Goričan Mura 158 cm
Gornja šumetlica Sivornica 31 cm
Gospić Novčica 199 cm
Grab 1 Grab 108 cm 14.82 m³/s
Grabarje Glogovica 38 cm
Gračac 2 Otuča 31 cm
Gradac Vrbova 43 cm
Grobnik Posert 111 cm
Gruda Uzv. Konavočica 40 cm 0.7 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 88 cm
Gunja Sava 641 cm
Gunja Save (сава, Sava) 645 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 642 cm
Gusce Sava 739 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 736 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 737 cm
Gvozd Trepča 49 cm
Han Cetina 121 cm 80.93 m³/s
Hrvatska Dubica Una 104 cm
Hrvatska Kostajnica Una 213 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 201 cm
Hrvatsko Kupa 111 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 78 cm
Hum Na Sutli Sutla 23 cm
Ilok Donau (Dunav) 335 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 371 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 349 cm
Ilova Ilova 418 cm
Istarske Toplice Mirna 104 cm
Izvor žrnovnica 151 cm 9.77 m³/s
Izvor Gacke Gacka 104 cm
Izvor Kupice Kupica 102 cm
Izvor Rječine Rječina 54 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 257 cm
Janja Lipa Pakra 186 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 694 cm
Jasenovac Sava 693 cm
Jelengrad Vučica 178 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 254 cm
Juzbašići Mrežnica 90 cm
Kamanje Kupa 208 cm
Kamenmost Vrljika 63 cm
Kamenolom Bijela 38 cm
Karlovac Korana 324 cm
Karlovac Kupa 243 cm
Klana Ričina Klanska 8 cm
Knin Krka 240 cm 35.2 m³/s
Komolac Ombla 38 cm 39.96 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 87 cm
Koretići Bregana 35 cm
Koritna Glogovnica 89 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 107 cm
Krkanec Plitvica 67 cm
Krupa Krupa 120 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 246 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa
Kupa - Rečica Ok Kupa 129 cm
Kupari Kupa 116 cm
Kupljenovo Krapina 139 cm
Kusonje Pakra 19 cm
Kutina Kutinica 47 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 30 cm
Laboratorij žrnovnica 146 cm 12.06 m³/s
Ladešić Draga Kupa 162 cm
Lazina Brana Kupčina 35 cm
Lepoglava Bednja 41 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 90 cm
Lipovac Bosut 65 cm
Ljubanj Spačva 216 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 222 cm
Lonjica Most Lonja 129 cm
Ludbreg Bednja 17 cm
Luke Gornja Dobra 112 cm
Luketići Korana 79 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 717 cm
Majdan Jadro 105 cm
Martinovo Selo Rječina 35 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 142 cm
Maslenjača Ilova 132 cm
Medsave Save (сава, Sava) -51 cm
Metković Neretva 133 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 53 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9029 cm
Mokro Polje Zrmanja 110 cm 27.4 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 143 cm
Most Budak (Avs) Lika 622 cm
Most Buzet Mirna 71 cm
Moste I Ljubljanica 180 cm
Most Raša Raša -4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 113 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 104 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 188 cm
Mutvica Raša 98 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9501 cm
Narta česma 458 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 8 cm
Nijemci Bosut 176 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 183 cm
Obrovac Zrmanja 117 cm
Odra Odra 674 cm
Opačac Vrljika 127 cm 17.4 m³/s
Opuzen Neretva 105 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 62 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 6 cm
Orlovac Ruda Velika 164 cm 32.92 m³/s
Osijek Donau (Drava) 172 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 169 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 114 cm
Pavića Most Cetina 117 cm 24 m³/s
Pavlovac česma 189 cm
Pengari Mirna 39 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1787 cm
Petnja Akumulacija Petnja 828 cm
Piljenice Pakra 63 cm
Plesmo Retencija Opeka 9169 cm
Pleternica Londža 50 cm
Plovanija Dragonja 42 cm
Podbadanj Dubračina 120 cm
Podsused Save (сава, Sava) 43 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 40 cm 1.06 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 298 cm
Ponte Porton Mirna 158 cm
Popovec Kašina 22 cm
Potpićan Raša 167 cm
Požega Orljava 55 cm
Preljev Jantak česma 146 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -3 cm
Pribanjci Kupa 58 cm
Rastoke Slunjčica 28 cm
Rečica 2 Kupa 298 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9484 cm
Resnik Londža 39 cm
Retencija Kupčina Kupčina 150 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 107 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 464 cm
Rušani županijski Kanal 171 cm
Samobor Gradna 27 cm
Selište (Avs) Lika 48409 cm
Selo Kupa Kupa 109 cm
Sepčići Karbuna 42 cm
Sifon Odra Ok Odra 176 cm
Sifon Odra Odra 174 cm
široka Rijeka Glina 86 cm
šišinec Kupa 550 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 97 cm
Slavonski Brod Donau 510 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 517 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 512 cm
Slavonski Kobas Sava 583 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 586 cm
Slavonski Samac Save 315 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) 316 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje -3 cm
Sloboština Orljava 80 cm
Slunj Uzvodni Korana 102 cm
španjuša Tisovac 37 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiska Sava 577 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 577 cm
Staševica Matica Vrgorska 233 cm
Stative Donje Donja Dobra 280 cm
štivica Kanal Crnac 73 cm
štrbački Buk Una 164 cm
Strmac Kupčina 22 cm
Struga Banska Una 223 cm
Strug - Batinske Rog 126 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 164 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9124 cm
Stružec Kanal Obžev 195 cm
Stubičke Toplice Topličina 27 cm
Sunja Sunja 150 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -148 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -142 cm
Titov Trg Rječina 65 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 186 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 180 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 237 cm
Trilj žičara Cetina 186 cm 157.42 m³/s
Tuhovec Bednja 79 cm
Tunel čepić Boljunčica 26 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 106 cm
Tvornica Papira Rječina 167 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 447 cm
Ustava črnec črnec 254 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 292 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) 320 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 525 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 524 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 83 cm
Valići Rječina 22639 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 211 cm
Vaška županijski Kanal 149 cm
Velemerić Korana 91 cm
Velika Veličanka 21 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 30 cm
Veliko Vukovje Ilova 445 cm
Veljun Korana 156 cm
Veljun (Dhmz) Korana 157 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 47 cm
Vivoze Gacka 141 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 427 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 490 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 450 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 483 cm
Vranovina Glina 114 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 295 cm
Vuka Vuka 113 cm
Vukovar Donau (Dunav) 323 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 323 cm
Zabok Krapinica 39 cm
Zagreb Save (сава, Sava) 6 cm
Zagreb Vrapčak 45 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) 6 cm
žakalj Rječina 215 cm
Zamost čabranka 51 cm
Zamost2 čabranka 89 cm
Zapeć Kupa 153 cm
žegar Nizv. Zrmanja 250 cm
Zelenjak Sutla 110 cm
železnica Bednja 45 cm
Zlatar Bistrica Krapina 126 cm
županja Save (сава, Sava) 552 cm
Zvečevo Brzaja