Wir haben 304 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 101 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 244 cm
Akumulacija Borovik Vuka 740 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 616 cm
Aljmas Donau (Dunav) 171 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 145 cm
Bačica Akumulacija Bačica 388 cm
Badljevina Bijela 60 cm
Batina Donau (Dunav) 107 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 110 cm
Belisce Donau (Drava) 58 cm
Belišće (Dhmz) Drava 76 cm
Berberov Buk Zrmanja 69 cm 16.86 m³/s
Bilaj Lika 141 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 86 cm 6.79 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 59 cm
Božjakovina Zelina 30 cm
Bračak Krapina 27 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3998 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7904 cm
Bregana Remont Bregana 26 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9355 cm
Bročice Retencija Trstik 261 cm
Brodarci Kupa 95 cm
Brod Na Kupi Kupica 65 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 45 cm
Brzet Novljanska Ričina 29 cm
čačinci Potok Vojlovica 97 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -10 cm
čaglin Londža 22 cm
čazma česma -34 cm
Cerna Biđ 138 cm
Cernik šumetlica 8 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 1 cm
česma Ušće česma 109 cm
čikotina Lađa Cetina 107 cm 7.73 m³/s
čovići Gacka 95 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 63 cm
Crnac Drau (Sava) 159 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 59 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 72 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 40 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 202 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 208 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 25 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 103 cm
đale Cetina 993 cm
Dalj Donau (Dunav) 305 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 310 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 422 cm
Davor Drau (Sava) 541 cm
đelekovec Segovina 70 cm
Dobretin Una 82 cm
Donja Dubrava Drava -104 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 82 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 48 cm
Donji Miholjac Drava -55 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -85 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -59 cm
Dragotin Breznica 80 cm
Drastin Rječina 90 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -81 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -123 cm 390 m³/s
Dubrava štefanovec 14 cm
Dubravica Pazinski Potok 32 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -113 cm
đurmanec Krapinica 8 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 54 cm 2.42 m³/s
Eminovci Kaptolka 14 cm
Farkašić Kupa 299 cm
Frkljevci Orljava 70 cm
Garešnica Ilova 21 cm
Glina Glina 202 cm
Goričan Mura 108 cm
Gornja šumetlica Sivornica 7 cm
Gospić Novčica 292 cm
Grab 1 Grab 61 cm 3.67 m³/s
Grabarje Glogovica 40 cm
Gračac 2 Otuča 28 cm
Gradac Vrbova 77 cm
Grobnik Posert 86 cm
Gruda Uzv. Konavočica 34 cm 0.28 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 27 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 497 cm 1660 m³/s
Gunja Drau (Sava) 620 cm
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 489 cm
Gusce Drau (Sava) 330 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 219 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 211 cm
Gvozd Trepča 27 cm
Han Cetina 38 cm 15.01 m³/s
Hrvatska Dubica Una -14 cm
Hrvatska Kostajnica Una 133 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 137 cm
Hrvatsko Kupa 58 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 16 cm
Hum Na Sutli Sutla 13 cm
Ilok Donau (Dunav) 181 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 182 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 179 cm
Istarske Toplice Mirna 22 cm
Izvor žrnovnica 101 cm 1.32 m³/s
Izvor Gacke Gacka 61 cm
Izvor Kupice Kupica 27 cm
Izvor Rječine Rječina 26 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 142 cm
Janja Lipa Pakra 68 cm
Jankovića Buk Zrmanja 64 cm 24.96 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 416 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 299 cm
Jelengrad Vučica 25 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 171 cm
Juzbašići Mrežnica 83 cm
Kamanje Kupa 90 cm
Kamenmost Vrljika 38 cm
Kamenolom Bijela 23 cm
Karlovac Korana 315 cm
Karlovac Kupa 33 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 151 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 12 cm 16.51 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 27 cm
Koretići Bregana 28 cm
Koritna Glogovnica 45 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 118 cm
Krkanec Plitvica 60 cm
Krupa Krupa 69 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 124 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -85 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 25 cm
Kupari Kupa 62 cm
Kupljenovo Krapina 70 cm
Kusonje Pakra 11 cm
Kutina Kutinica 11 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 35 cm
Laboratorij žrnovnica 87 cm 1.48 m³/s
Ladešić Draga Kupa 73 cm
Lazina Brana Kupčina 26 cm
Lepoglava Bednja 32 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 162 cm
Lipovac Bosut 223 cm
Ljubanj Spačva 241 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 136 cm
Lonjica Most Lonja 37 cm
Ludbreg Bednja -5 cm
Luke Gornja Dobra 100 cm
Luketići Korana 90 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 420 cm
Majdan Jadro 34 cm
Martinovo Selo Rječina 11 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 74 cm
Maslenjača Ilova 28 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -143 cm
Metković Neretva 99 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 40 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9123 cm
Mokro Polje Zrmanja 74 cm 1.04 m³/s
Moslavina Drava -47 cm
Most Budak (Avs) Lika 794 cm
Most Buzet Mirna 48 cm
Moste I Ljubljanica 55 cm
Most Raša Raša 15 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 81 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 59 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 138 cm
Mutvica Raša 19 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9402 cm
Narta česma 191 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 12 cm
Nijemci Bosut 220 cm
Novo Virje Skela Drava 32 cm
Obrovac Zrmanja 104 cm
Odra Odra 154 cm
Opačac Vrljika 107 cm 5.7 m³/s
Opuzen Neretva 78 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 57 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 12 cm
Orlovac Ruda Velika 179 cm 38.98 m³/s
Osijek Donau (Drava) -71 cm
Osijek (Dhmz) Drava -69 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 162 cm
Pavića Most Cetina 76 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 57 cm
Pengari Mirna 18 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2515 cm
Petnja Akumulacija Petnja 779 cm
Piljenice Pakra 80 cm
Plesmo Retencija Opeka 9096 cm
Pleternica Londža 55 cm
Plovanija Dragonja -4 cm
Podbadanj Dubračina 24 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -114 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 37 cm 0.81 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 51 cm
Ponte Porton Mirna -30 cm
Popovec Kašina 16 cm
Potpićan Raša 69 cm
Požega Orljava 37 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 143 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -3 cm
Pribanjci Kupa 25 cm
Rastoke Slunjčica 28 cm
Rečica 2 Kupa 131 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9346 cm
Resnik Londža 34 cm
Retencija Kupčina Kupčina 61 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 53 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -142 cm
Rušani županijski Kanal 127 cm
Samobor Gradna 22 cm
Selište (Avs) Lika 48333 cm
Selo Kupa Kupa 54 cm
Sepčići Karbuna 19 cm
Sifon Odra Odra 110 cm
Sifon Odra Ok Odra -10 cm
široka Rijeka Glina 59 cm
šišinec Kupa 290 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 69 cm
Slavonski Brod Donau 401 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 281 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 280 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 448 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 337 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 120 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 39 cm
Sloboština Orljava 62 cm
Slunj Uzvodni Korana 76 cm
španjuša Tisovac 13 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 14 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 402 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 362 cm
Staševica Matica Vrgorska 135 cm
Stative Donje Donja Dobra 254 cm
štivica Kanal Crnac 69 cm
štrbački Buk Una 116 cm
Strmac Kupčina 3 cm
Struga Banska Una 141 cm
Strug - Batinske Rog 68 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 4 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8993 cm
Stružec Kanal Obžev 19 cm
Stubičke Toplice Topličina 5 cm
Sunja Sunja 108 cm
Terezino Polje Drava -323 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -327 cm
Titov Trg Rječina 66 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 154 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 124 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 174 cm
Trilj žičara Cetina 133 cm 104.49 m³/s
Tuhovec Bednja 54 cm
Tunel čepić Boljunčica -55 cm
Turkovići Gornja Dobra 77 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 75 cm
Tvornica Papira Rječina 99 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 341 cm
Ustava črnec črnec 100 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 97 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 150 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -303 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 67 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 128 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 63 cm
Valići Rječina 22421 cm
Vaška županijski Kanal 81 cm
Velemerić Korana 91 cm
Velika Veličanka 21 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 8 cm
Veliko Vukovje Ilova 129 cm
Veljun Korana 139 cm
Veljun (Dhmz) Korana 143 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 25 cm
Vinkovci Bosut 106 cm
Vivoze Gacka 146 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 284 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 270 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 331 cm
Vranovina Glina 95 cm
Vrbovka Drava 85 cm
Vrpolje Biđ 177 cm
Vuka Vuka 148 cm
Vukovar Donau (Dunav) 163 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 137 cm
Zabok Krapinica 19 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -151 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -188 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 33 cm
Zamost2 čabranka 55 cm
Zapeć Kupa 70 cm
žegar Nizv. Zrmanja 82 cm
Zelenjak Sutla 77 cm
železnica Bednja 28 cm
Zlatar Bistrica Krapina 77 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 376 cm
Zvečevo Brzaja 4 cm