We found 8 actual water levels for 'Kosovo'

KOSOVO

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gjonaj Drini Bardhe 275.9 cm
Grykë E Rugovës Bistrica Pejes 134.5 cm
Hani Elezit Lepenci 104.7 cm
Këpuz Drini Bardhe 166.5 cm
Konqul Morava Binces 276.6 cm
Leposaviç Ibri 274.6 cm
Lluzhan Llap 74.6 cm
Shipashnicë Desivojcë 46.7 cm