We found 301 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 67 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 329 cm
Akumulacija Borovik Vuka 591 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 577 cm
Aljmas Donau (Dunav) 345 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 345 cm
Bačica Akumulacija Bačica 412 cm
Badljevina Bijela 32 cm
Batina Donau (Dunav) 305 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 306 cm
Belisce Donau (Drava) 184 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 184 cm
Berberov Buk Zrmanja 108 cm 58.57 m³/s
Bilaj Lika 193 cm
Bjelovar Bjelovarska 29 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 106 cm 11.82 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 168 cm
Božjakovina Zelina 28 cm
Bračak Krapina 42 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4000 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 8342 cm
Bregana Remont Bregana 27 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9446 cm
Bročice Retencija Trstik 259 cm
Brodarci Kupa 232 cm
Brod Na Kupi Kupica 213 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 224 cm
Brzet Novljanska Ričina 70 cm
čačinci Potok Vojlovica 87 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -12 cm
čaglin Londža 27 cm
čazma česma -1 cm
Cerna Biđ 196 cm
Cernik šumetlica 14 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 22 cm
česma Ušće česma 228 cm
čikotina Lađa Cetina 115 cm 9.96 m³/s
čovići Gacka 117 cm
Crnac Sava 359 cm
Crnac Save (сава, Sava) 376 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 372 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 321 cm
Cs Rožec Retencija žutica 106 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 290 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 137 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 124 cm
đale Cetina 1114 cm
Dalj Donau (Dunav) 496 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 503 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Sava 509 cm
Davor Save (сава, Sava) 507 cm
đelekovec Segovina 49 cm
Dobretin Una 96 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 40 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 94 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 55 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 79 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 74 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 75 cm
Dragotin Breznica 55 cm
Drastin Rječina 192 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) 222 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) 103 cm 1134 m³/s
Dubrava štefanovec 12 cm
Dubravica Pazinski Potok 75 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 436 cm
đurmanec Krapinica 14 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 72 cm 6.9 m³/s
Eminovci Kaptolka 9 cm
Farkašić Kupa 637 cm
Frkljevci Orljava 64 cm
Garešnica Ilova 30 cm
Glina Glina 221 cm
Goričan Mura 139 cm
Gornja šumetlica Sivornica 26 cm
Gospić Novčica 228 cm
Grab 1 Grab 75 cm 6.78 m³/s
Grabarje Glogovica 38 cm
Gračac 2 Otuča 28 cm
Gradac Vrbova 36 cm
Grobnik Posert 110 cm
Gruda Uzv. Konavočica 37 cm 0.47 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 53 cm
Gunja Save (сава, Sava) 714 cm 1660 m³/s
Gunja Sava 564 cm
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 563 cm
Gusce Sava 467 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 479 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 490 cm
Gvozd Trepča 30 cm
Han Cetina 90 cm 50.8 m³/s
Hrvatska Dubica Una 21 cm
Hrvatska Kostajnica Una 176 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 167 cm
Hrvatsko Kupa 287 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 246 cm
Hum Na Sutli Sutla 22 cm
Ilok Donau (Dunav) 324 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 377 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 339 cm
Ilova Ilova 63 cm
Istarske Toplice Mirna 121 cm
Izvor žrnovnica 122 cm 3.39 m³/s
Izvor Gacke Gacka 97 cm
Izvor Kupice Kupica 130 cm
Izvor Rječine Rječina 84 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -10 cm
Jamnička Kiselica Kupa 469 cm
Janja Lipa Pakra 74 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 458 cm
Jasenovac Sava 449 cm
Jelengrad Vučica 85 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 404 cm
Juzbašići Mrežnica 84 cm
Kamanje Kupa 341 cm
Kamenmost Vrljika 55 cm
Kamenolom Bijela 21 cm
Karlovac Kupa 552 cm
Karlovac Korana 515 cm
Klana Ričina Klanska 24 cm
Knin Krka 209 cm 26.19 m³/s
Komolac Ombla 58 cm 63.17 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 38 cm
Koretići Bregana 31 cm
Koritna Glogovnica 50 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 107 cm
Krkanec Plitvica 59 cm
Krupa Krupa 122 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 468 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa 95 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 255 cm
Kupari Kupa 235 cm
Kupljenovo Krapina 82 cm
Kusonje Pakra 9 cm
Kutina Kutinica 16 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 26 cm
Laboratorij žrnovnica 103 cm 3.53 m³/s
Ladešić Draga Kupa 273 cm
Lazina Brana Kupčina 22 cm
Lepoglava Bednja 32 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 210 cm
Lipovac Bosut 186 cm
Ljubanj Spačva 212 cm
Ljubljanija Umaški Potok 53 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 126 cm
Lonjica Most Lonja 42 cm
Ludbreg Bednja 2 cm
Luke Gornja Dobra 227 cm
Luketići Korana 79 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 518 cm
Majdan Jadro 80 cm
Martinovo Selo Rječina 62 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 214 cm
Maslenjača Ilova 34 cm
Medsave Save (сава, Sava) 109 cm
Metković Neretva 166 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 40 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9037 cm
Mokro Polje Zrmanja 83 cm 9.6 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 77 cm
Most Budak (Avs) Lika 684 cm
Most Buzet Mirna 73 cm
Moste I Ljubljanica 211 cm
Most Raša Raša 61 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 120 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 162 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 182 cm
Mutvica Raša 106 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9439 cm
Narta česma 226 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 6 cm
Nijemci Bosut 176 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 186 cm
Obrovac Zrmanja 170 cm
Odra Odra 462 cm
Opačac Vrljika 125 cm 16 m³/s
Opuzen Neretva 127 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 81 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 6 cm
Orlovac Ruda Velika 218 cm 56.32 m³/s
Osijek Donau (Drava) 97 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 96 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 113 cm
Pavića Most Cetina 94 cm 13.18 m³/s
Pavlovac česma 86 cm
Pengari Mirna 43 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1736 cm
Petnja Akumulacija Petnja 823 cm
Piljenice Pakra 57 cm
Plesmo Retencija Opeka 9105 cm
Pleternica Londža 54 cm
Plovanija Dragonja 42 cm
Podbadanj Dubračina 127 cm
Podsused Save (сава, Sava) 227 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 25 cm 0.14 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 76 cm
Ponte Porton Mirna 180 cm
Popovec Kašina 13 cm
Potpićan Raša 177 cm
Požega Orljava 29 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 104 cm
Rastoke Slunjčica 25 cm
Rečica 2 Kupa 597 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9417 cm
Resnik Londža 42 cm
Retencija Kupčina Kupčina 124 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 67 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 448 cm
Rušani županijski Kanal 128 cm
Samobor Gradna 22 cm
Selište (Avs) Lika 48338 cm
Selo Kupa Kupa 269 cm
Sepčići Karbuna 49 cm
Sifon Odra Ok Odra
Sifon Odra Odra 114 cm
široka Rijeka Glina 59 cm
šišinec Kupa 688 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 87 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 364 cm
Slavonski Brod Donau 360 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 359 cm
Slavonski Kobas Sava 420 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 420 cm
Slavonski Samac Save 201 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) 201 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 28 cm
Sloboština Orljava 56 cm
Slunj Uzvodni Korana 62 cm
španjuša Tisovac 43 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiska Sava 369 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 370 cm
Staševica Matica Vrgorska 337 cm
Stative Donje Donja Dobra 318 cm
štivica Kanal Crnac 35 cm
štrbački Buk Una 141 cm
Strmac Kupčina 12 cm
Struga Banska Una 178 cm
Strug - Batinske Rog 100 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 80 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8988 cm
Stružec Kanal Obžev 110 cm
Stubičke Toplice Topličina 11 cm
Sunja Sunja 129 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -169 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -169 cm
Titov Trg Rječina 120 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 196 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 190 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 248 cm
Trilj žičara Cetina 198 cm 172.43 m³/s
Tuhovec Bednja 62 cm
Tunel čepić Boljunčica 28 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 163 cm
Tvornica Papira Rječina 225 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 354 cm
Ustava črnec črnec 167 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 315 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) 267 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 307 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 284 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 92 cm
Valići Rječina 22630 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 188 cm
Vaška županijski Kanal 101 cm
Velemerić Korana 74 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 24 cm
Veliko Vukovje Ilova 19 cm
Veljun Korana 127 cm
Veljun (Dhmz) Korana 131 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 35 cm
Vivoze Gacka 138 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 418 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 469 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 433 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 472 cm
Vranovina Glina 94 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 253 cm
Vuka Vuka 82 cm
Vukovar Donau (Dunav) 303 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 306 cm
Zabok Krapinica 22 cm
Zagreb Save (сава, Sava) 184 cm
Zagreb Vrapčak 43 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) 183 cm
žakalj Rječina 1 cm
Zamost čabranka 128 cm
Zamost2 čabranka 171 cm
Zapeć Kupa 276 cm
žegar Nizv. Zrmanja 117 cm
Zelenjak Sutla 95 cm
železnica Bednja 34 cm
Zlatar Bistrica Krapina 71 cm
županja Save (сава, Sava) 458 cm
Zvečevo Brzaja