We found 301 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 42 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 311 cm
Akumulacija Borovik Vuka 802 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 589 cm
Aljmas Donau (Dunav) 302 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 310 cm
Bačica Akumulacija Bačica 351 cm
Badljevina Bijela 16 cm
Batina Donau (Dunav) 244 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 253 cm
Belisce Donau (Drava) 350 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 359 cm
Berberov Buk Zrmanja 59 cm 8.19 m³/s
Bilaj Lika 128 cm
Bjelovar Bjelovarska 21 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 289 cm
Božjakovina Zelina 30 cm
Bračak Krapina 29 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4012 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7895 cm
Bregana Remont Bregana 20 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9173 cm
Bročice Retencija Trstik 95 cm
Brodarci Kupa 63 cm
Brod Na Kupi Kupica 59 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 32 cm
čačinci Potok Vojlovica 51 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -21 cm
čaglin Londža 3 cm
čazma česma -51 cm
Cerna Biđ 200 cm
Cernik šumetlica 10 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 7 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 113 cm 9.37 m³/s
čovići Gacka 67 cm
Crnac Save (сава, Sava) 136 cm
Crnac Sava 132 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 131 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 8 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 41 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 143 cm
Cs Rožec Retencija žutica 59 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 72 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 142 cm
đale Cetina 1077 cm
Dalj Donau (Dunav) 447 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 459 cm
Daruvar Toplica 9 cm
Davor Save (сава, Sava) 305 cm
Davor Sava 302 cm
đelekovec Segovina 67 cm
Dobretin Una -32 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 71 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 65 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 113 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 266 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 275 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 278 cm
Dragotin Breznica 70 cm
Drastin Rječina 82 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -70 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -140 cm 331 m³/s
Dubrava štefanovec 11 cm
Dubravica Pazinski Potok 49 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 101 cm
đurmanec Krapinica 12 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 45 cm 1.11 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 257 cm
Frkljevci Orljava 52 cm
Garešnica Ilova -42 cm
Glina Glina 206 cm
Goričan Mura 280 cm
Gornja šumetlica Sivornica 20 cm
Gospić Novčica 124 cm
Grab 1 Grab 48 cm 1.74 m³/s
Grabarje Glogovica 20 cm
Gračac 2 Otuča 15 cm
Gradac Vrbova 32 cm
Grobnik Posert 100 cm
Gruda Uzv. Konavočica 22 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 47 cm
Gunja Save (сава, Sava) 282 cm 1660 m³/s
Gunja Sava 280 cm
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 277 cm
Gusce Sava 255 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 256 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 250 cm
Gvozd Trepča 21 cm
Han Cetina 25 cm 9.02 m³/s
Hrvatska Dubica Una -114 cm
Hrvatska Kostajnica Una 65 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 60 cm
Hrvatsko Kupa 45 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 11 cm
Hum Na Sutli Sutla 17 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 283 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 280 cm
Ilova Ilova 16 cm
Istarske Toplice Mirna 29 cm
Izvor žrnovnica 82 cm 0.55 m³/s
Izvor Gacke Gacka 42 cm
Izvor Kupice Kupica 27 cm
Izvor Rječine Rječina 24 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra 3 cm
Jamnička Kiselica Kupa 171 cm
Janja Lipa Pakra 31 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 223 cm
Jasenovac Sava 220 cm
Jelengrad Vučica 223 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 153 cm
Juzbašići Mrežnica 56 cm
Kamanje Kupa 91 cm
Kamenmost Vrljika 3 cm
Kamenolom Bijela 12 cm
Karlovac Korana 281 cm
Karlovac Kupa 36 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 115 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 2 cm 9.78 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 25 cm
Koretići Bregana 23 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 90 cm
Krkanec Plitvica 50 cm
Krupa Krupa 70 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 131 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -81 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 60 cm
Kupari Kupa 56 cm
Kupljenovo Krapina 78 cm
Kusonje Pakra 3 cm
Kutina Kutinica 7 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 29 cm
Laboratorij žrnovnica 75 cm 0.47 m³/s
Ladešić Draga Kupa 72 cm
Lazina Brana Kupčina 15 cm
Lepoglava Bednja 25 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 186 cm
Ljubanj Spačva 202 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 89 cm
Lonjica Most Lonja 37 cm
Ludbreg Bednja -10 cm
Luke Gornja Dobra 84 cm
Luketići Korana 65 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 320 cm
Majdan Jadro 44 cm
Martinovo Selo Rječina 3 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 67 cm
Maslenjača Ilova 21 cm
Medsave Save (сава, Sava) -160 cm
Metković Neretva 71 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 31 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9063 cm
Mokro Polje Zrmanja 68 cm 2.43 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 194 cm
Most Budak (Avs) Lika 74 cm
Most Buzet Mirna 50 cm
Moste I Ljubljanica 97 cm
Most Raša Raša -12 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 105 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 20 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 289 cm
Mutvica Raša 55 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 197 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 1 cm
Nijemci Bosut 181 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 310 cm
Obrovac Zrmanja 77 cm
Odra Odra 207 cm
Opačac Vrljika 104 cm 4.54 m³/s
Opuzen Neretva 58 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 56 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 84 cm 8.71 m³/s
Osijek Donau (Drava) 187 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 194 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 112 cm
Pavića Most Cetina 75 cm 6.59 m³/s
Pavlovac česma 105 cm
Pengari Mirna 24 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2688 cm
Petnja Akumulacija Petnja 765 cm
Piljenice Pakra 36 cm
Plesmo Retencija Opeka 9048 cm
Pleternica Londža 28 cm
Plovanija Dragonja 18 cm
Podbadanj Dubračina 62 cm
Podsused Save (сава, Sava) -80 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 28 cm 0.21 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 82 cm
Ponte Porton Mirna -14 cm
Popovec Kašina 12 cm
Potpićan Raša 668 cm
Požega Orljava 15 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 186 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 25 cm
Rastoke Slunjčica 18 cm
Rečica 2 Kupa 137 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9298 cm
Resnik Londža 12 cm
Retencija Kupčina Kupčina 74 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 60 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 73 cm
Rušani županijski Kanal 121 cm
Samobor Gradna 18 cm
Selište (Avs) Lika 48264 cm
Selo Kupa Kupa 26 cm
Sepčići Karbuna 20 cm
Sifon Odra Odra 87 cm
Sifon Odra Ok Odra -9 cm
široka Rijeka Glina 26 cm
šišinec Kupa 232 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 44 cm
Slavonski Brod Donau 160 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 166 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 164 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 230 cm
Slavonski Samac Save -63 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -59 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 18 cm
Sloboština Orljava 45 cm
Slunj Uzvodni Korana 40 cm
španjuša Tisovac 10 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 9 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 165 cm
Staševica Matica Vrgorska 77 cm
Stative Donje Donja Dobra 48 cm
štivica Kanal Crnac -23 cm
štrbački Buk Una 85 cm
Strmac Kupčina 4 cm
Struga Banska Una 58 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina 4 cm
Sunja Sunja 114 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -1 cm
Titov Trg Rječina 48 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 55 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 19 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 52 cm
Trilj žičara Cetina 33 cm 28.66 m³/s
Tuhovec Bednja 57 cm
Tunel čepić Boljunčica 10 cm
Turkovići Gornja Dobra 61 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 62 cm
Tvornica Papira Rječina 73 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 801 cm
Ustava črnec črnec 51 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 221 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -79 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 57 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 69 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 60 cm
Valići Rječina 22440 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 213 cm
Vaška županijski Kanal 182 cm
Velemerić Korana 54 cm
Velika Veličanka 17 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 16 cm
Veliko Vukovje Ilova 78 cm
Veljun Korana 109 cm
Veljun (Dhmz) Korana 112 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 33 cm
Vinkovci Bosut 165 cm
Vivoze Gacka 104 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 364 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 404 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 357 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 420 cm
Vranovina Glina 75 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 416 cm
Vrpolje Biđ 184 cm
Vuka Vuka 75 cm
Vukovar Donau (Dunav) 255 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 263 cm
Zabok Krapinica 25 cm
Zagreb Vrapčak 40 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -120 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -118 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 30 cm
Zamost2 čabranka 65 cm
Zapeć Kupa 57 cm
žegar Nizv. Zrmanja 56 cm
Zelenjak Sutla 89 cm
železnica Bednja 23 cm
Zlatar Bistrica Krapina 53 cm
županja Save (сава, Sava) 154 cm