We found 87 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'.

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Kanal Svilaj 30.5 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica -2 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal Demerovac 2 cm
Cs Tolisa - Tolisa Kanal Tolisa -3 cm
Cs Zorice Kanal Zorice 52.2 cm
Hs Bihać Una 36 cm
Hs Bioštica Bioštica 13.8 cm 1.93 m³/s
Hs Bistrica Bistrica 14.9 cm 1.56 m³/s
Hs Blažuj Zujevina 6.4 cm 0.18 m³/s
Hs Bliha Bliha 19.6 cm 0.89 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 59.1 cm 59.69 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 103.6 cm 86.29 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 29.6 cm 4.32 m³/s
Hs Butile N M Miljacka 31.3 cm 46.01 m³/s
Hs Butmir Tilava 42.3 cm
Hs Dabar Dabar 6.9 cm
Hs Daljan Vrbas 23.2 cm 7.91 m³/s
Hs Doglodi Dobrinja -6 cm 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Oskova 23.1 cm 0.17 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 37.8 cm 27.84 m³/s
Hs Drvar Unac 7.3 cm 0.38 m³/s
Hs Fojnica Dragača 55.2 cm 0.65 m³/s
Hs Goražde Drina 12.4 cm 55.93 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas -7.1 cm 1.31 m³/s
Hs Grebnice Save (сава, Sava) 271.9 cm
Hs Hazna - Akumulacija Jezero Hazna 688.6 cm
Hs Hrustovo Sanica 74 cm 4.75 m³/s
Hs Ilidža željeznica 41.4 cm 2.54 m³/s
Hs Ilijaš Misoča 16.7 cm
Hs Kakanj N B Bosna 78.7 cm 24.97 m³/s
Hs Kakanj N Zg Zgošća 60.6 cm 11.12 m³/s
Hs Kaloševići Usora 68.1 cm 2.52 m³/s
Hs Karanovac Spreča 74.6 cm 9.11 m³/s
Hs Kladanj Drinjača 28.9 cm
Hs Ključ Sana 6.8 cm 7.32 m³/s
Hs Klokot Klokot 122.5 cm 11.94 m³/s
Hs Kolina Kolunska Rijeka 24.5 cm
Hs Kosova Bosna 10.6 cm
Hs Kostela Una 120 cm
Hs Kozluk Vrbas -52.1 cm 9.26 m³/s
Hs Kralje Una 173.2 cm 60.39 m³/s
Hs Krušnica Krušnica delayed
Hs Kulen Vakuf Una 68 cm 20.76 m³/s
Hs Liješnica Lješnica 41.3 cm
Hs Ljubnići Bosna 44.7 cm 8.73 m³/s
Hs Maglaj Bosna 53.2 cm 28.24 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 39 cm 48.47 m³/s
Hs Maoča Krivaja 70.5 cm 3.48 m³/s
Hs Martin Brod Una 105.1 cm 21.39 m³/s
Hs Merdani Lašva 38.3 cm
Hs Modrac Spreča 51.8 cm 3.3 m³/s
Hs Modrac - Akumulacija - Jp Spreca Spreča 317.7 cm
Hs Obre Trstionica 29.9 cm 2.1 m³/s
Hs Olovo Krivaja 37.3 cm 2.82 m³/s
Hs Olovske Luke Stupčanica 59.9 cm 16.32 m³/s
Hs Orašje Save (сава, Sava) 477.4 cm
Hs Osjek Bosna 63.6 cm
Hs Podlugovi Stavnja 23.8 cm 0.6 m³/s
Hs Podteljig Crna Rijeka 36.6 cm 0.41 m³/s
Hs Prača Prača 15.9 cm
Hs Raspotočje Bosna 35 cm 29.9 m³/s
Hs Ripač Una 84.9 cm 51.38 m³/s
Hs Rmanj Manastir Unac 50 cm 10.16 m³/s
Hs šamac Bosna 387.1 cm
Hs Sanica Sanica 51 cm 2.93 m³/s
Hs Sanski Most Sana 90 cm 18.2 m³/s
Hs Semizovac Ljubina 5.2 cm 0.25 m³/s
Hs Srebrenik Tinja 28.5 cm 0.28 m³/s
Hs Stipovići Gostović 72 cm 1.98 m³/s
Hs Strašanj Spreča -25.8 cm -0.35 m³/s
Hs Svilaj Save (сава, Sava) 53.9 cm 865.67 m³/s
Hs Tešanjka Usora 99.4 cm
Hs Travnik Lašva 54 cm 0.66 m³/s
Hs Trnovo željeznica 18 cm
Hs Tržačka Raštela Korana 63 cm
Hs Turija Turija 14.6 cm 0.32 m³/s
Hs Velika Kladuša Kladušnica 6 cm
Hs Veseočica Veseočica 43.1 cm 1.57 m³/s
Hs Vidara - Akumulacija Jezero Vidara 432.1 cm
Hs Visoko N B Bosna 33 cm 14.26 m³/s
Hs Visoko N F Fojnička Rijeka -3.5 cm 6.82 m³/s
Hs Vodoprivreda Miljacka 16 cm 3.06 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 18.5 cm 2.28 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 42 cm 21.85 m³/s
Hs Zavidovići N K Krivaja -4.5 cm 4.11 m³/s
Hs Žepče Bosna delayed
Hs živinice Gostelja 45.5 cm 0.42 m³/s