We found 79 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Neposredni Sliv Save 146.7 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica 107.4 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal Demerovac 106.7 cm
Cs Tolisa - Tolisa Neposredni Sliv Save 60.5 cm
Cs Zorice Neposredni Sliv Save 169.7 cm
Hs Bihać Una 67 cm
Hs Bioštica Bosna 60 cm 11.09 m³/s
Hs Bistrica Vrbas 37 cm 4.56 m³/s
Hs Blažuj Bosna 49.1 cm 5.37 m³/s
Hs Bliha Bliha 27.2 cm 1.71 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 117.6 cm 169.27 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 155 cm 198.84 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 69.8 cm 19.37 m³/s
Hs Butile N M Bosna 167.3 cm 46.01 m³/s
Hs Daljan Vrbas 72 cm 22.62 m³/s
Hs Doglodi Bosna 20.9 cm 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Bosna 49.9 cm 0.15 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 171.3 cm
Hs Drvar Una 92.5 cm 14.28 m³/s
Hs Fojnica Bosna 80 cm
Hs Goražde Drina 145 cm 523.14 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas 22.7 cm 7.7 m³/s
Hs Grebnice Neposredni Sliv Save 470.4 cm
Hs Hrustovo Una 124 cm 23.68 m³/s
Hs Ilidža Bosna 80.3 cm 21.51 m³/s
Hs Ilijaš Bosna 50 cm
Hs Kakanj N B Bosna 167 cm 109.34 m³/s
Hs Kakanj N Zg Bosna 6 cm
Hs Kaloševići Bosna 87.8 cm 11.23 m³/s
Hs Karanovac Bosna 71.5 cm
Hs Karuše Bosna 55.9 cm
Hs Kladanj Drina 46.4 cm
Hs Ključ Una 138.5 cm 77.34 m³/s
Hs Klokot Una 217 cm 26.93 m³/s
Hs Kolina Drina 42.1 cm
Hs Kosova Bosna 115.3 cm
Hs Kostela Una 170 cm
Hs Kozluk Vrbas -7.4 cm 29.22 m³/s
Hs Kralje Una 281.7 cm 172.65 m³/s
Hs Krušnica Una 154.2 cm 29.35 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 150 cm 100.79 m³/s
Hs Liješnica Bosna 55.4 cm
Hs Ljubnići Bosna 136.4 cm 59.34 m³/s
Hs Maglaj Bosna 168.7 cm 170.59 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 108 cm 174.07 m³/s
Hs Maoča Bosna 158.8 cm
Hs Martin Brod Una 206.6 cm 104.08 m³/s
Hs Modrac Bosna 55.5 cm 3.9 m³/s
Hs Obre Bosna 34.6 cm
Hs Olovo Bosna 111.1 cm 19.48 m³/s
Hs Olovske Luke Bosna 104 cm 31.44 m³/s
Hs Orašje Neposredni Sliv Save 663.8 cm
Hs Podlugovi Bosna 53.9 cm 4.53 m³/s
Hs Podteljig Bosna 72.2 cm 3.4 m³/s
Hs Prača Drina 67.8 cm
Hs Raspotočje Bosna 117.8 cm 134.47 m³/s
Hs Ripač Una 151.5 cm 150.01 m³/s
Hs Rmanj Manastir Una 121 cm 60.38 m³/s
Hs šamac Bosna 566.9 cm
Hs Sanica Una 121.4 cm 21.83 m³/s
Hs Sanski Most Una 189 cm 134.63 m³/s
Hs Semizovac Bosna 28.1 cm 1.47 m³/s
Hs Srebrenik Neposredni Sliv Save 35.5 cm 0.43 m³/s
Hs Stipovići Bosna 109.7 cm
Hs Strašanj Bosna 37.7 cm 3.89 m³/s
Hs Svilaj Neposredni Sliv Save 168.1 cm 1283.94 m³/s
Hs Tešanjka Bosna 107.5 cm
Hs Travnik Bosna 59.6 cm
Hs Turija Bosna 24.3 cm
Hs Velika Kladuša Glina 25.4 cm
Hs Veseočica Vrbas 70.2 cm 4.14 m³/s
Hs Visoko N B Bosna 93 cm 111.4 m³/s
Hs Visoko N F Bosna 38.5 cm 30.55 m³/s
Hs Vodoprivreda Bosna 42 cm 14.24 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 61 cm 14.35 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 126 cm 120.15 m³/s
Hs Zavidovići N K Bosna 49.4 cm
Hs žepče Bosna 133.1 cm 151.88 m³/s
Hs živinice Bosna 63.5 cm